บริษัท เฟมัสเกมส์ จำกัด
 รับผลิตและให้เช่าเกมส์
สำหรับงาน โปรโมชั่น งานอีเวนท์
 ระบบเกมส์ส่วนมากจะเป็นเกมส์ สร้าง มีระบบ
อีเลคทรอนิคและไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ไฟ แสง ซาวเอฟเฟค เสียงเพลงประกอบการเล่น
 ตั้งเวาลา กำหนดความยากง่ายในการเล่น 

รับผลิดเกมส์ตามแบบของลูกค้า รวมทั้งระบบ
คอนโทรลเกมส์ โปรแกรมการเล่น ตามที่ลูกค้าต้องการ

รับปรึกษา ออกแบบเกมส์ ระบบคอนโทรลทุกชนิด 
ด้วยระบบ อีเล็คทรอนิค และไมโครคอนโทรเลอร์

  

   Game Update   http://www.famous-hitech.com


powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE